juhatuse virtuaal-koosolek 12.09.2007.a.

EVML bowlingu sektsiooni juhatuse
virtuaal-koosolek

12. september 2007.a.
internetihääletus

Osalesid juhatuse liikmed: Aivar Vadi, Raivo Tamm, Priit Alep, Vahur Roht, Jaanus Jaanimägi, Tauno Timmermaa, Marika Lutter.

 

Käesolevaga võtan kokku eelmisel juhatuse koosolekul (22.07.2007) välja töötatud reitingujuhendi täiendusi puudutavad hääletustulemused:

1. Rakendatav punktisüsteem (tabeli variandid "A" ja "B").
    Punktitabeli "A" poolt 0 häält, punktitabeli "B" poolt 5 häält, erapooletud 2.

2. Kas arvestada kõiki 10-t viimast reitinguvõistlust või lahutada halvim?
    "-1 süsteemi" poolt 4 häält, "kõik arvesse" süsteemi poolt 2 häält, erapooletuid 1

3. Kas rakendada ERS 1 kategooria võistlusel osalevate EVML liikmete
    miinimumnõuet (70 mängijat, eristamata mehi-naisi).
    Miinimumnõude poolt 5 häält, vastu 1, erapooletuid 1

4. Kas säilitada reitingujuhendis EVML koefitsent?
    Poolt 0 häält, vastu 4, erapooletuid 3

Sellega on uus reitinguvõistluste juhend hooajaks 2007-2008 kinnitatud.


Hääletuse viis läbi : Raivo Tamm

Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee