Reitingu juhend

icon printer

EESTI BOWLINGUMÄNGIJATE REITINGU
JUHEND JA TINGIMUSED

kinnitatud 09. september 2020

Eesti Bowling’umängijate reitingu (edaspidi Reiting) pidamise ja arvestamise eesmärgiks on bowling’usportlaste - Eesti Veeremängude Liidu bowling'usektsiooni liikmete - edetabeli koostamine saavutatud kohtade põhjal reitinguvõistlustel ning sportlaste arengu väärtustamine. Reitingut peetakse naiste ja meeste arvestuses. Vanuseklasside kaupa eraldi arvestust ei peeta.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Reiting on muuhulgas aluseks Eesti koondise komplekteerimisel rahvusvahelistele võistlustele. Pingerea koostamiseks arvestatakse jooksvat reitingut (viimased 10 reitinguvõistlust)

1.2. Reitingut peab (arvestab) jooksvalt Eesti Veeremängude Liidu bowling’usektsiooni (edaspidi EVML) juhatus.

1.3. Reitingu aluseks on kvalifitseeritud võistlustel saavutatud reitingupunktid. Reitingupunkte antakse võistluse lõpliku paremusjärjestuse alusel arvestades ainult EVML-i liikmeid. Reitingupunktide baastabel on juhendi lisas 1.

1.4. Sportlased on jagatud reitingu võistlusklassidesse vastavalt võistluskeskmisele (AVK) seisuga 1.september. Hooaja jooksul sportlase võistlusklass ei muutu. Eraldi arvestus meestele ja naistele.

1.5. Sportlasele, kes liitub EVML’iga hooaja keskel, määratakse madalaim võistlusklass. Erandiks on sportlased, kes on varasemalt olnud EVML liikmed ja on võimalik tuvastada viimast AVK’d. Nendele määratakse võistlusklass viimase AVK järgi.

1.6. Sportlaste võistlusklassid on järgmised:

Mehed
A-mängijad keskmisega 190 p. ja rohkem
B-mängijad keskmisega 175 kuni 189,9 p.
C-mängijad keskmisega alla 175 p.

Naised
A-mängijad keskmisega 170 p. ja rohkem
B-mängijad keskmisega alla 170 p.

Mängija ei saa kukkuda A-klassist allapoole kui tema võistluskeskmine ükskõik missuguse jooksva kuu seisuga ületab meestel 200 p ja naistel 185 p.

2. REITINGUPUNKTIDE ARVESTUS

2.1. Reiting arvestatakse ümber pärast igat kvalifitseeritud võistlust. Tulemused avaldatakse EVML veebilehel ja uuendatakse vähemalt üks kord kuus.

2.2. Reitingut peetakse hooaja kohta, kuid lisaks peetakse ka jooksvat reitingut (10 viimast reitinguvõistlust).

2.3. Igal reitinguvõistlusel on koefitsent, mis arvutatakse vastavalt jooksva reitingu TOP mängijate osavõtu järgi. Punktide jagamisel korrutatakse LISA 1 ja 2 punktid võistluse koefitsendiga. Koefitsent tuletatakse alljärgneva tabeli alusel:

Mehed

  TOP koht

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sum

Koef.

  punktid

45

40

35

31

27

23

20

17

14

12

10

8

7

6

5

300

3.00

Naised

  TOP koht

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sum

Koef.

  punktid

40

35

30

25

20

16

13

10

7

4

200

2.00

Punktide summa jagatakse 100-ga ja saadakse koefitsent. Kui mõni TOP mängijatest ei osale, siis jäävad vastavad punktid välja ning koefitsent selle võrra langeb.

2.4. Eesti Meistrivõistlustel korrutatakse arvutatud koefitsent kahega.

2.5. Juhul kui reitinguvõistlusega samaaegselt on Eesti koondis rahvusvahelisel tiitlivõistlusel (võistluste nimekiri avaldatud LISAS 3), siis jagatakse neile punkte vastavalt tiitlivõistlustlusel sooritatud kohale. Punkte antakse vastavalt LISAS 2 toodud punktitabelile arvestades seejuures koefitsenti, mis on samaaegselt toimuval reitinguvõistlusel.

2.6. Hooaja jooksul võrdsete reitingupunktide summa korral otsustavad kohapunktid viimastelt Eesti Meistrivõistlustelt, nende võrdsuse korral viimaselt reitinguvõistluselt, seejärel eelviimaselt jne.

3. NÕUDED REITINGUVÕISTLUSELE

3.1. Võistlusel peab olema kõigile reitinguvõistluse nõuetele vastav korrektne reglement.

3.2. Lubatud ei ole eriformaatides võistlused: no-tap, cosmic-valgustus, piiratud osavõtjate arvuga (kutsega) võistlused jne. Händikäpiga võistlus ei saa olla reitinguvõistlus. Erandiks on võistlused, kus peetakse ühist arvestust meestele ja naistele ning naistele antakse ühine hcp.

3.3. Info reitinguvõistluse toimumise kohta peab olema mängijatele avalikult kättesaadav hiljemalt 30 päeva enne võistluse esimese (eel)vooru algust. Viide sellele avaldatakse EVML bowlinguvõistluste kalendris.

3.4. Eelvõistlusel mängitav minimaalne sarjade arv on viis (5).

3.5. Lubatud on ümberviskamistega võistlused.

3.6. Võistluse lõppedes peavad olema selgelt eristatavad meeste ja naiste paremusjärjestus reitingu võistlusklasside kaupa.

3.7. Radade õlitus peab olema tehtud enne igat eelvoorude viskevooru.

3.8. Ei ole lubatud lisada täiendavaid viskevoorusid peale varem väljakuulutatud (EVML-i juhatusega kooskõlastatud reglemendis) viimast viskevooru.

3.9. Kahe reitinguvõistluse finaalvoorude toimumise alguse vahele peab jääma vähemalt kuus päeva. Samaaegsete reitinguvõistluste taotluste puhul otsustab EVML juhatus, missugune võistlus lülitatakse reitinguvõistluste kalendrisse.

4. REITINGUVÕISTLUSE TASUD

4.1. Reitinguvõistluse tasu EVML-ile on 250 €

4.2. Reitinguvõistluse tasu peab olema laekunud EVML-i arveldusarvele hiljemalt 7 päeva peale finaalvoorude lõppu. Tasumata jätmise korral eemaldatakse võistlus Reitingusüsteemist ja saadetakse vastav teade klubidele. Reitingupunktid taastatakse kui korraldaja on tasunud reitingumaksu EVML-ile, aga mitte hiljem kui 3 kuud peale arvel näidatud tasumistähtaja möödumist.

5. REITINGUVÕISTLUSE KORRALDAJA MUUD KOHUSTUSED

5.1. Korraldaja kohustub kajastama võistlusega seotud infot internetis avalikult kättesaadavas vormis s.h. minimaalselt: reglement, ajakava (eelvoorude, finaalide ajad), õliskeem, võistluse tulemused.

5.2. Korraldaja kohustub edastama võistluse lõpliku paremusjärjestuse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast võistluse lõppemist EVML e-postile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Tulemuste saatmiseks mõeldud vormi leiab EVML vormide lehelt.
Nõude vastu eksimisel tehakse korraldajale hoiatus ning järgmistel kordadel võidakse korraldajalt nõuda tagatisraha tasumist EVML-i pangakontole, mis tagastatakse peale protokolli õigeaegset laekumist.

5.3. Võistluse peakohtunik peab omama kehtivat EVML-i sertifikaati.

6. REITINGUVÕISTLUSE TAOTLUSE ESITAMINE JA LÄBIVAATAMINE

6.1. Reitinguvõistluse korraldaja peab saatma kalendrivõistluse taotluse selleks ettenähtud vormis. Taotluse vorm on leitav EVML vormide lehel. Taotlusega koos on vaja esitada võistluse reglement.

6.2. Reitinguvõistluse taotlus peab olema esitatud EVML juhatusele e-posti teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 45 päeva enne võistluse esimese (eel)vooru algust.

6.3. EVML juhatus võib vajadusel teha eriotsuse ning võtta vastu reitinguvõistluse taotluse vähem kui 45 päeva enne võistluse esimest (eel)vooru algust, aga mitte vähem kui 21 päeva.

6.4. EVML juhatus võtab vastu otsuse võistluse reitingusüsteemi lülitamise kohta hiljemalt 7 päeva jooksul arvates taotluse laekumise kuupäevast juhul, kui täiendavat informatsiooni ei vajata ning mitte hiljem kui 30 päeva enne võistluse esimese (eel)vooru algust juhul, kui taotluse andmed vajavad täpsustamist või täiendamist.

 


Lisa 1.
Reitingupunktide baastabel (kehtib iga võistlusklassi kohta eraldi)

1.koht 100 p
2.koht 85 p
3.koht 70 p
4.koht 60 p
5.koht 50 p
6.koht 45 p
7.koht 40 p
8.koht 37 p
9.koht 34 p
10.koht 31 p
11.koht 28 p
12.koht 25 p
13.koht 22 p
14.koht 19 p
15.koht 17 p
16.koht 15 p
17.koht 14 p
18.koht 13 p
19.koht 12 p
20.koht 11 p
21.koht 10 p
22.koht 9 p
23.koht 8 p
24.koht 7 p
25.koht 6 p
26.koht 5 p
27.koht 4 p
28.koht 3 p
29.koht 2 p
30.- ... 1 p

Reitingupunkte antakse võistluse lõpliku paremusjärjestuse alusel arvestades ainult EVML-i liikmeid.

 Lisa 2.
Reitinguvõistlusega samaaegselt rahvusvahelisel tiitlivõistlusel Eestit esindavatele sportlastele jagatakse punkte vastavalt alltoodud baastabelile, mis korrutatakse läbi samaaegselt toimuva ERS võistluse koefitsendiga.

Esimese 10% hulgas 100 p
 11 - 15 % 85 p
 16 - 20 % 70 p
 21 - 25 % 60 p
 26 - 30 % 50 p
 31 - 50 % 45 p
 51 – 75 % 30 p
 76 – 100 % 15 p


Reitingupunkte antakse võistluse lõpliku paremusjärjestuse alusel. Kui tiitlivõistlusel on erinevad arvestused (single, double, trio, team jne), siis antakse punktid mastersi koha järgi, selle puudumisel single koha järgi.

 

 Lisa 3.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste nimekiri, mille kattumisel reitinguvõistlusega antakse Eestit esindavatele sportlastele reitingupunkte.

  1. Maailmameistrivõistlused meestele, naistele, seenioridele, juunioridele, noortele (v.a. erivõistlused näiteks kurtide MM, tudengite MM jne.)
  2. Euroopa meistrivõistlused meestele, naistele, seenioridele, juunioridele, noortele (v.a. erivõistlused näiteks kurtide MM, tudengite MM jne.)
  3. Euroopa Meistrite Karikas

 


Kinnitatud EVML bowlingusektsiooni juhatuse otsusega 09. septembril 2020 aastal.

Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee