juhatuse koosolek 07.02.2007.a.

EVML bowlingu sektsiooni juhatuse koosolek

07. veebruar 2007.a.
algus 18:30
lõpp 20:30
Viljandi, FS Bowling

Osalesid juhatuse liikmed: Aivar Vadi, Raivo Tamm, Priit Alep, Vahur Roht, Jaanus Jaanimägi, Tauno Timmermaa
Koosolekut juhatas Raivo Tamm, protokollis Aivar Vadi
Puudus: Marika Lutter

Päevakord :
1) Tiitlivõistlused
2) AVK
3) Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakord
4) Sõbrahotellid
5) Klubide karikas
6) Muud küsimused

Arutati ja otsustati :

 1. Golden Cup-i kvalifikatsioonikvõistluseks on Tallinna MV, nõuetele vastavatele soovijatele tehakse ettepanek Tallinna MV paremusjärjestuses. Golden Cup nõuab ka osalejate kõiki eelmise hooaja mänge, kontrollimaks nende keskmise nõuet.
 2. Seenioride EM-iga tegeleb edasi Rein Mölder, sõidavad Rein Mölder ja Leho Aros.
 3. Juuniorid on registreeritud (6 mees- ja 3 naisjuuniori), saades lennunumbri saab saata muud vormid ja pildid ära. Ka särkide suurused on vaja aegsasti teada saada, Priit tegeleb sellega.
 4. Tiitlivõistluste särgid - ühel hooajal on ühtsed särgid kõikidele osalejatele
 5. Naiste MM-il osaleme, Tauno koostab nimekirja ja küsib valmisoleku nendelt.
 6. Eesti MV muudeti võistlusformaati, arutleti võimalike toimumispaikade osas ja alustatakse läbirääkimisi saalidega.
 7. AVK - ettepanek, et Raul esitab hiljemalt 8.-ndaks ja EVML paneb 10.-ks, teavitada Rauli sellest otsusest
 8. EVML üldkoosolek - sportkeegel esitab omad punktid, Aivar kontrollib seda.
  - toimumisaeg 22.03, päevakorra saadame klubidele laiali 20.02.
  - klubide liikmemaksu süsteemi muutse ettepanek ette valmistada
  Raivo vaatab üle ja saadab juhatusele kinnitamiseks täpsemad kalkulatsioonid ja reeglid
  - ümberviskamised tiitlivõistlustel, pakkuda klubidele üldkoosolekul välja, et geograafilise tähise MV oleksid ilma ümberviskamisteta
  - muud protokollilised päevakorrapunktid
 9. Sõbrahotellid - otsida hotelle, kus saaks korraliku hotelli puhul allahindlust ja riputada nende lingid EVML veebilehele.
  - Rakvere - Raivo
  - Haapsalu - Raivo
  - Pärnu - Raivo, Jaanus
  - Tartu - Priit
  - Tallinn - Aivar
  - Türi - Tauno
  - Viljandi - Vahur
  - Saaremaa - Raivo
 10. Viljandi saal (FS Bowling) on sertifitseeritud.
 11. Klubide karikas on saalidega (Al Mare, Perona) kokkulepe olemas, Raivo vaatab reglemendi üle ja saadab juhatusele kinnitamiseks
 12. Aasta sündmuse kohta otsust ei tehtud.

Järgmine koosolek: ...

Koosoleku juhataja : Raivo Tamm
Protokollija : Aivar Vadi

Logo

Bowling

 • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
 • Mõtuse tn. 36
 • Tallinn 12620
 • bowling@evml.ee