juhatuse koosolek 25.01.2007.a.

EVML bowlingu sektsiooni juhatuse koosolek

25. jaanuar 2007.a.
algus 18:30
lõpp 24.00
Pärnu, Perona

Osalesid juhatuse liikmed: Aivar Vadi, Raivo Tamm, Priit Alep, Vahur Roht, Jaanus Jaanimägi, Tauno Timmermaa, Marika Lutter
Koosolekut juhatas Raivo Tamm, protokollis Marika Lutter

Päevakord :
1. Võistlusvorm
2. Juhatuse muudatuste kandmine B-kaardile
3. Raamatupidamine
4. Tiitlivõistlused ja ümbermängmimine
5. Kohtunike sertifitseerimine
6. Saalide sertifitseerimine
7. Bowling Journal
8. Aasta parimate valimise kokkuvõte
9. Reitingumuudatus
10. Juuniorite, seeniorite jt koondised
11. EBT karistuspunktid
12. Bowlingužurnaal
13. Võistlusvorm veebi
14. EMK-saate monteerimine
15. EMV korraldamise küsimused
16. Klubide karikas
17. ETBF külalised
18. Treenerite koolitus
19. Arengukava
20. Tabelipidamise eest tasustamine Raulile
21. Üldkoosoleku toimumise aeg – 22.03.2007
22. Stiiliraamat

Arutati ja otsustati :

 1. Võistlusvorm.
  Eemaldada võistlusmäärustest tingimus klubisärgi kandmise kohta, p. 7.2 esimene lause
  Hääletati: poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0
 2. Juhatuse muudatuste kandmine B-kaardile
  Järgmise juhatuse koosoleku toimumise ajal (Vahur), Marikalt allkirjanäidis
 3. Raamatupidamine
  Hakkab tegema Kertu Kaljusoo (Raivo saadab kontaktandmed)
 4. Tiitlivõistlused ja ümbermängmimine
  Otsuse tegemiseks kaasata arutelusse klubid ning hääletamine viia läbi kevadisel üldkoosolekul
 5. Kohtunike sertifitseerimine
  Proovieksam nt Viljandis – kõik huvilised oodatud?
 6. Saalide sertifitseerimine
  Edeneb hästi, Tauno lisab veebilehele sertifitseeritud saalide nimekirja
 7. Bowling Journal
  Aivar koostab ja saadab artikli materjali
 8. Aasta parimate valimise kokkuvõte
  Kokkuvõte veebis
 9. Reitingumuudatus
  Finaalidesse, vahevoorudesse mitteilmunud või katkestanud mängija asemel kasutatakse täitemängijat.
 10. Juunioride, seenioride jt koondised
  Juuniorid (Priit) : registreerunud 6 poissi ja 3 tüdrukut
  Seeniorid (Vahur) :
  Golden Cup – peale Viljandi MV reitingu paremad
  Teatamine 15.02
  Luxemburg
  Meeste EC - Viin
 11. EBT karistuspunktid
 12. Bowlingužurnaal
  Marika täiendab viimast punkti (sparesüsteem)
  Priit – kirjutab pallivalikust A4 lk.
  Tauno – laseb pildid joonistada, võtab veel pakkumisi trükifirmadelt
  Tähtaeg – 2 nädala pärast
 13. Võistlusvorm veebi
  Võistluste korraldajatele suunatud registreerimise lihtsustamiseks
 14. Eesti Meistrite Karika saate monteerimine
  Sami kommentaarid, monteerimine – käsil
  Uudisklippi on endiselt võimalus näha EVML lehel olevalt lingilt
 15. Eesti MV korraldamise küsimused
  Medalid – Aivar küsib EOK-st
  Mehed, naised – 16.-20.05
  Juuniorid, noored – Tauno küsib eelmise aasta korraldajalt, kas on soovi teha
  Seeniorid - eraldi mv
  Formaat - 8 + 5 + matšid
  8 meest, 4 naist finaali
  Ettepanek Viljandi saalile (Vahur vastab nädala pärast)
 16. Klubide karikas
  Raivo saadab reglemendi, 2 etappi prooviks
 17. ETBF külalised
  Aivar suhtleb
 18. Treenerite koolitus
  I astme koolitus – EVML tasub 50% koolitustasust iga klubist ühele inimesele + kutseomistamise tasu - enne välja ei maksta kui tunnistus käes
 19. Arengukava - edasi tegeleda
 20. Tabelipidamise eest tasustamine Raulile - Aivar uurib järele
 21. EVML üldkoosoleku toimumise aeg - 22.03.2007
 22. Stiiliraamat .- Tauno lõpetamisel

Järgmine koosolek: 07.02.2007

Koosoleku juhataja : Raivo Tamm
Protokollija : Marika Lutter

Logo

Bowling

 • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
 • Mõtuse tn. 36
 • Tallinn 12620
 • bowling@evml.ee