juhatuse koosolek 22.09.2006.a.

EVML bowlingu sektsiooni juhatuse koosolek

22. september 2006.a.
algus 17:30
lõpp 22:00
Tallinn, Al Mare

Osalesid juhatuse liikmed: Aivar Vadi, Raivo Tamm, Tauno Timmermaa, Vahur Roht, Jaanus Jaanimägi, Marika Lutter
Koosolekut juhatas Raivo Tamm, protokollis Marika Lutter
Puudus: Priit Alep

Päevakord:
1. Juhatuse volituste vormistamine
2. Uue klubi „Planet Bowling“ liikmeks kinnitamine
3. Raamatupidamise korraldamine
4. Võistlusmääruste parandusettepanekute arutelu
5. Arengukava küsimused
6. Trükise koostamise küsimused
7. Meistrite Karikas ja korraldamisega seonduvad küsimused
8. Koondiste temaatika
9. Radade tehnilise hindamise juhend
10. Muud küsimused

Arutati ja otsustati:

 1. Juhatuse volituste vormistamine
  Uutel liikmetel teha allkirja näidis, seejärel notari aeg kokku leppida, muudatused B-kaardile sisse viia (AV)
  (Viimase üldkoosoleku protokolli ei ole veel saabunud – ML)
 2. Uue klubi „Planet Bowling“ liikmeks kinnitamine
  Laekunud avalduse põhjal kinnitada uueks EVML bowlingusektsiooni liikmeks BC „Planet Bowling“ (AV)
 3. Raamatupidamise korraldamine
  Raamatupidaja leidmine ja kokkuleppe saavutamine (RT)
 4. Võistlusmääruste parandusettepanekute arutelu
  Muutmist vajavad punktid käidi läbi, arutelu jätkub (RT, AV, TT)
 5. Arengukava küsimused
  Projekt algusjärgus, edasine arutelu e-maili teel (ML)
 6. Trükise koostamise küsimused
  Olemas hinnapakkumised, arutelu jätkub formaadi, sisu, jne osas (TT, ML, PA)
 7. Meistrite Karikas ja korraldamisega seonduvad küsimused
  (läbirääkimised telega käimas, võetakse hinnapakkumised pildi tootmiseks) (RT)
 8. Koondiste temaatika
  Koondise koosseis otsustatakse hiljemalt 10 (kümme) päeva enne vastava võistluse ülesandmise tähtaega
 9. Radade tehnilise hindamise juhend
  Projekt ette valmistatud, arutelu jätkub, rakendatakse lähiajal katseliselt mõnes saalis (RT)
 10. muud küsimused
  - Logo arenduse eest tasuda 3000.-EEK (1500+1500 – kunstnik, TT)
  - Stiiliraamatu loomine (TT)
  Lugeda õigustühisesks üldkoosoleku otsus BC "Reval" EVML’ist välja arvamise kohta ning esitada arve liikmemaksu tasumiseks (AV)
  Kõikide koondiste särkide (võistlusvormide) tellimise/kujundamise koordinaatoriks on edaspidi Jaanus Jaanimägi

Järgmine koosolek: 6 oktoober. Kell 18 Pärnu, Perona Bowling.

Koosoleku juhataja : Raivo Tamm
Protokollija : Marika Lutter

Logo

Bowling

 • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
 • Mõtuse tn. 36
 • Tallinn 12620
 • bowling@evml.ee