Võistluse info
ajakava
reglement
bowlingusaal

Reglement

Web Links
Võistluse vorm : individuaalvõistlus
Koht : Rapla GoBowling, Tallinna mnt 22/24 Rapla
Aeg : 2. mai 2010.a.
Korraldaja : Eesti Veeremängude Liit
Peakohtunik : Aivar Vadi
Registreerimine : reimo@evml.ee
WWW lehekülg : www.bowling.evml.ee

Eesti Meistrivõistlustel järgitakse käesolevat Eesti Meistrivõistluste reglementi ja kehtivaid Eesti
Veeremängude Liidu (EVML) võistlusmäärusi.
Võistlustel selgitatakse välja Eesti meister M14, N14, M18, N18 vanuseklassides.
Võistlus ei kuulub EVML reitingusüsteemi.

Osalemisõigus, võistlusmaks ja registreerimine
Osalemisõigus on mängijatel, kes tunnistavad käesolevat reglementi ja Eesti Veeremängude Liidu võistlusmääruseid. Võistlusmaks 250 krooni. Registreerimine toimub kuni 01.05.2010 e-postil reimo@evml.ee või telefonil 5348 5587.

Arvestus toimub eraldi mees- ja naisjuunioridele (klassid M18, N18) ning poistele ja tütarlastele (klassid M14, N14). Juunioriks loetakse mängijaid vanuses kuni 18.a. k.a. Noorteks loetakse mängijaid vanuses kuni 14.a. k.a.

Võistluse kirjeldus

Eelvoor
10:00 ja 12:00
Individuaalne, 6 sarja, euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal, 10 min. soojendusviseteks algusrajal. Radade vahetus pärast igat sarja.

Vahevoor 14:30
Vahevoor 6-le paremale omas võistlusklassis toimub juhul kui klassis osaleb rohkem kui 6 mängijat. Mängitakse 2 sarja, euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal, 10 min. soojendusviseteks algusrajal. Eelvoorus saavutatud punktid võetakse kaasa. Radade vahetus pärast igat sarja.

Finaalid 15:30
Finaali pääsevad 3 paremat mängijat (vahevoorust või eelvoorudest).
Finaali pääsenud 2. ja 3. koht mängivad omavahel ühe sarja, ameerika mänguviisis, kaks mängijat rajapaaril. Väiksema punktisummaga on kaotaja ja saab III koha. Suurema punktisummaga on võitja, kes mängib finaali pääsenud 1. koha mängijaga kaks sarja, ameerika mänguviisis, kaks mängijat rajapaaril.

Meister on mängija, kes saavutab suurema punktisumma kahe sarja tulemusena. Võrdse punktisumma korral mängitakse ühe heite kaupa täislauale (10 kurikat) kuni võitja selgumiseni.

Autasustamine
Iga klassi kolme paremat mängijat autasustatakse diplomite ja medalitega, karikate ja meenetega autasustatakse võistlusklassi võitjad.

 

 

  ©2010 Eesti Veeremängude Liit