Võistluse info
ajakava
reglement
õlitusskeem A
õlitusskeem B
bowlingusaal

Reglement

Web Links Võistluse vorm : individuaalvõistlus
Koht : Perona Bowling, Pärnu
Aeg : 13.-16. mai 2010.a.
Korraldaja : Eesti Veeremängude Liit
Peakohtunik : Aivar Vadi
Registreerimine : bowling@evml.ee
WWW lehekülg : www.bowling.evml.ee

Eesti Meistrivõistlustel järgitakse käesolevat Eesti Meistrivõistluste reglementi ja kehtivaid Eesti
Veeremängude Liidu (EVML) võistlusmäärusi.
Võistlustel selgitatakse välja Eesti meister naiste ja meeste arvestuses, samuti paaride ja
võistkondade meistrid.
Võistlus kuulub EVML reitingusüsteemi (kõrgeima kategooria võistlus).

Osalemisõigus ja registreerimine
Osaleda võivad EVML liikmed. Paaride ja võistkondade arvestuses ülesantud võistlejad
paigutatakse soovi korral rajapaaril kokku.
Eelregistreerimine Eesti Meistrivõistlustele toimub 12-nda maini emaili teel bowling@evml.ee
Hilisem registreerimine võistlusele võimaldatakse vabade kohtade olemasolul. Paaride ja
võistkondade koosseisud peavad olema laekunud klubide ametlikelt meiliaadressidelt hiljemalt
12.mail kella 12-ks.
Riietus vastavalt EVML võistlusmäärustele.
Võistlusmaks 650.- krooni. Juunioridele ja noortele 400.- krooni.
Võistlusmaksu tasub iga klubi oma osalevate liikmete eest.

Võistluse kirjeldus
Võistlus koosneb eelvoorust, vahevoorust ja finaalvoorudest. Eelvoorud on jagatud kahte
5-sarjalisse blokki, kusjuures neid blokke ei pea mängima järjest. Õlitus vahetatakse iga 5 sarja
järel (pikk ja lühike), kusjuures iga mängija peab mängima kummalgi õliskeemil.
Paremusjärjestus paaride arvestuses (eraldi meestele ja naistele) selgitatakse eelvoorude
õliprofiilil A (5 sarja summa põhjal), võistkondlik paremusjärjestus (eraldi meestele ja naistele,
4-liikmelised võistkonnad) eelvoorude õliprofiilil B (5 sarja summa põhjal). Paarid ja võistkonnad peavad
olema moodustatud ühe klubi liikmetest.

Eelvoor
Individuaalne, 10 sarja (5+5), ameerika mänguviis, 2 kuni 4 mängijat rajapaaril.
Radade vahetus peale 2 sarja.

Vahevoor
Vahevooru pääseb eelvooru 16 paremat meesmängijat ja 8 paremat naismängijat individuaal-arvestuses. Eelvoorus saavutatud punktid võetakse kaasa.
Individuaalne, 5 sarja, ameerika mänguviis, 4 mängijat rajapaaril, radade vahetus peale igat
sarja.
Õliskeem vahevoorudeks ja finaalvoorudeks loositakse.

Finaalvoorud
Vahevoorude 8 paremat mees- ja 4 paremat naismängijat. Finaalvoorud peetakse
matšisüsteemis ja põhimõttel, et kõrgeima finaaliasetusega mängija kohtub madalaima
asetusega. Finaalvoorudesse eelnevalt saavutatud punkte kaasa ei võeta.
Finaalide 1. ring
Meeste vahevooru kohad 5 ja 8 omavahel ning kohad 6 ja 7 omavahel. Matshisüsteem, 2
sarja. Punktid summeeritakse. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Matshide võitjad
pääsevad järgmisesse ringi, kaotajad paigutatakse kohtadele 7 ja 8 vastavalt finaalvooru
tulemustele. Alustaja valib parema finaaliasetusega mängija.
Finaalide 2. ring
Meeste vahevooru kohad 3 ja 4 pluss 2 võitjat eelmisest ringist omavahel. Matshisüsteem, 2
sarja. Punktid summeeritakse. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Matshide võitjad
pääsevad järgmisesse ringi, kaotajad paigutatakse kohtadele 5 ja 6 vastavalt finaalvooru
tulemustele. Alustaja valib parema finaaliasetusega mängija.
Poolfinaalid
Meestele- vahevooru kohad 1 ja 2 pluss 2 võitjat eelmisest ringist omavahel. 2 sarja.
Punktid summeeritakse. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Matshide võitjad pääsevad
järgmisesse ringi (superfinaali), kaotajad mängivad 3-ndale kohale.
Naistele- vahevooru 1 ja 4-s koht kohtuvad omavahel, 2 ja 3-s koht omavahel 2 sarja.
Punktid summeeritakse. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Matshide võitjad pääsevad
järgmisesse ringi (superfinaali), kaotajad mängivad 3-ndale kohale.
Superfinaal
Poolfinaalide võitjad kohtuvad omavahel Eesti meistri tiitlile, kaotajad selgitavad 3-nda koha.
2 sarja. Punktid summeeritakse. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril.

Tasapunktiseisude lahendamine
Eelvoorus ja vahevoorus saavutatud võrdsete punktide korral on parem võistleja, kellel on
eelvoorus parem viimase sarja tulemus, selle võrdsuse korral eelviimase sarja jne. Kõige
eelneva võrdsuse korral otsustab paremuse loos.
Finaalvoorudes visatakse täislauda (10 kurikat) ühe viske kaupa kuni võitja selgumiseni.
Paaride ja võistkondliku arvestuse tasapunktide korral on parem paar/võistkond, kelle viimase
sarja summa on parem, selle võrdsuse korral eelviimase jne. Kõige eelneva võrdsuse korral
otsustab paremuse loos.

Autasustamine
Kolme paremat mees- ja naispaari ning kolme paremat nais- ja meesvõistkonda
autasustatakse medalitega. Meisterpaare- ja võistkondi autasustatakse karikatega.
Võistluse kolme paremat naist ja kolme paremat meest individuaalarvestuses autasustatakse
karikate ja medalitega.

 


  ©2010 Eesti Veeremängude Liit